Federatie van de algemeen vertegenwoordigers van materiaal voor openbare en private werken, voor de bouw en voor de goederenbehandeling.

SIGMA, opgericht in 1947, groepeert de invoerders en algemeen vertegenwoordigers gespecialiseerd in materieel voor burgerlijke bouwkunde, bouw en goederenbehandeling en is al vele jaren dé referentie in deze sector.

 

Wie zijn we?

SIGMA biedt een dynamisch discussieforum en is een sectorieel overlegplatform bij uitstek. In eerste instantie zijn de vergaderingen een trefpunt en overlegplatform waar de leden elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijke problematieken kunnen aankaarten. Het belangrijkste aspect daarvan is ongetwijfeld het opstellen van verkoopsstatistieken van door onze leden verkochte machines. In 2013 werden deze verder verfijnd en aangepast om beter in lijn gebracht te kunnen worden met de CECE cijfers voor bouwmachines. Dit was eerder al gebeurd met de WITS en FEM cijfers voor goederenbehandelingsmachines.

In 2014 telde onze vereniging 75 leden. De representativiteit voor de importeurs van machines in onze beroepsdomeinen is bijzonder hoog. In vrijwel alle machinecategorieën zijn alle
spelers die van enig belang zijn op de Belgische markt lid van de vereniging.