Burgerlijke bouw

Sectie Burgerlijke bouwkunde/Bouw

In tegenstelling tot 2015, steeg de markt van grotere machines in 2015 vrij sterk met +-20% . Ook de markt van de kleinere machines (<8ton), steeg voor het tweede jaar op rij. Algemeen 2015 begon iets zwakker dan 2014, maar globaal genomen verliep het jaar vrij stabiel en kunnen we het volgende vaststellen:

- de zomermaanden waren wat zwakker

- in september merken we het klassieke Matexpo-effect met een stijging van de markt

- oktober was een iets mindere maand

- november en december waren, zeker in vergelijking met 2014, sterkere maanden

 

 Globaal kunnen we  spreken  dat de markt voor alle machines mooi gestegen is met +15 % ten opzicht van 2014.

 

Wat verwachten we in 2016?

 Eind april kunnen we spreken van enerzijds een stijging in het grondverzet, verreikers en wielladers vergeleken met dezelfde periode 2015. Ook het klein materieel kende een goed begin van 2016. Enkele categorieën presteren iets minder, maar globaal genomen kunnen we spreken van een status quo tot een stijging vergeleken met 2015.  We gaan er (voorlopig) dan ook vanuit dat 2016 minstens hetzelfde niveau zal halen als 2015, met hopelijk een stijging van de markt.