Generatoren

Sub-sectie Generatoren

Alhoewel 2014 een minder goed jaar was voor de productiegeneratoren, steeg de verkoop in noodstroomgroepen door de onzekerheid rond mogelijke stroomonderbrekingen in de 2de helft van het jaar. Deze tendens heeft zich echter niet verder gezet in 2015 in uitzondering van de hogere vermogens. De markt kent de laatste 5 jaar een neerwaartse spiraal en een sterk volatiel verloop. Oorzaken zijn o.a. een marktverschuiving naar verhuur, een slecht investeringsklimaat en de komst van goedkope(re) B merken. Globaal kan men spreken van een achteruitgang van zo’n -35 % op 1 jaar tijd indien men de kleine vermogensgroepen 0 – 7.5kVA in rekening brengt. Tijdens de laatste vergadering werd de problematiek van de CE-keuring aangekaart evenals de wettelijke normering bij goedkopere merken. Sigma ijvert hier voor een keuring en controle. De lobbying hierrond loopt. Er werd ook contact genomen met het VITO i.v.m. de nieuwe reglementering die in 2017 in voege treed.

 

Wat verwachten we voor 2016?

Begin 2016 toont een quasi status quo voor de productiegroepen ten opzichte van 2015. De noodstroomaggregaten kenden een minder goede start, daar daalt de markt in vergelijking met dezelfde periode 2015. Naar de toekomst toe, verwachten we een verdere stagnatie van de verkoopcijfers van de productie-aggregaten. De grote uitdaging wordt echter het navolgen van de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van Stage IIIA motoren. Deze verplichting wordt door de klanten en sommige leveranciers van aggregaten genegeerd. Er mogen nog steeds Stage II aggregaten geleverd worden voor vaste installaties en noodstroom applicaties. En de grens tussen vast en mobiel is soms dun. De sub-sectie generatoren nam in 2015 dan ook contact met de verschillende bevoegde instanties om deze problematiek aan te kaarten en te pleiten voor onder andere meer controles op werven.